All fields are required.

Close Appointment form
icon

גופים, מוסדות ועמותות התורמים לנכים – איי. טי. שיקום

אין תגובות

בישראל פועלים מספר גופים, קרנות ועמותות המסייעים לנכים.

משפחות נכים רבות נעזרות מדי יום בגופים אלו, ואולם משפחות רבות אחרות מתקשות במציאת גורם מסייע.
מצאנו לנכון להביע את תודתן של משפחות הנכים שכבר נעזרו בגופים הללו, וכן לסייע למשפחות נכים נזקקות נוספות המשוועות לסיוע.

אנו פונים בזאת לתורמים פרטיים, לגופים ולקרנות המעוניינים לסייע ישירות לנכים – לשלוח אלינו הודעה עם פרטי דרך יצירת הקשר המועדפת עליהם. אנו נוסיף את פרטיהם לעמוד זה, ונסייע בכך למשפחות הנזקקות ליצור עמם קשר ישיר וללא מתווכים.

לצערנו, תורמים רבים תרמו בעבר לגופים שהתיימרו להעביר את הכספים לנזקקים, ואולם הכספים הגיעו רק לעתים לידיהם של הנזקקים. אנו מקווים שעמוד זה יסייע ליצירת קשר ישיר בין המשפחה הנזקקת לבין התורמים, ויאפשר לתורמים להעביר תרומות ישירות לנזקק – ללא התערבות גורמי תיווך בעלי אינטרסים אחרים.

כמו כן, אנו מבקשים ממשפחות שקיבלו סיוע מגורמים שאינם מופיעים בעמוד זה, לשלוח לנו הודעה עם פרטי הגוף התורם. אנו נוסיף אותו לרשימה בעמוד זה – לרווחת משפחות הנכים בישראל.

הודעה חשובה!
ניתן להגיש בקשות למענק לשנת 2009/10 עד ליום 20.11.08.

שימו לב! להלן הקריטריונים להגשת טופס פנייה ראשוני לעמותת “מתן”:

1. הטופס יוגש על-ידי עמותה רשומה או חברה לתועלת הציבור, שנרשמה כחוק שנתיים לפחות טרם הגשתו.
2. לעמותה יש הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
3. התוכנית פועלת שנה לפחות והיא מיועדת לפעולות או לשירותים הניתנים במדינת ישראל, עבור תושביה.
4. ניתן להגיש טופס פנייה ראשוני עבור תוכנית שכבר קיבלה מענק ממתן.

עמותות המעוניינות להגיש בקשות למענק מארגון “מתן”, במסגרת דיוני הוועדות הציבוריות לשנת 2009/10, מתבקשות למסור מידע כללי אודות העמותה באמצעות טופס הפנייה הראשוני.

אופן הגשת המועמדות למענק:

יש למלא טופס בקשה ראשוני בכתובת http://apps.ns-systems.com/matan/index.php, עד ליום חמישי ה-20 בנובמבר 2008.

צוות “מתן” יבחן את המידע שבטפסים, ויפנה אל העמותות אשר יעברו את שלב המיון הראשוני עד ליום ה- 4 בדצמבר 2008.

רק עמותות אלה תתבקשנה למלא את טופס הבקשה המורחב, ותיכללנה בתהליך מענקי מתן. המידע שיתקבל מעמותות שלא תתבקשנה למלא את הטופס המורחב, יישמר במאגר מתן וישמש למכלול שיתופי הפעולה שמתן מפתח בין עסקים וקהילה.

לתשומת לבכם – ניתן לשלוח טופסי מידע ראשוני עבור פרויקטים חדשים ו/או לעדכן פרויקטים שנשלחו בעבר.
פנייתכם חשובה לנו – אנא היכנסו ומלאו את טופס המידע הראשוני.

תודה על שיתוף הפעולה ועל השותפות, בהצלחה!
צוות “מתן”
לתשומת לבכם:
מילוי הטופס איננו מבטיח קבלת מענק, שיתוף בפרויקט התנדבות או חיבור עם גורם עסקי.
  • שתף ב