All fields are required.

Close Appointment form

News tagged with:

"%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa"

  • Tag
  • %d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa
  • דף הבית
icon

שיקום תנועה בעזרת מדרגות מתכוונות חשמלית

אין תגובות

מטרה עיקרית בשיקום היא לאפשר למטופל לעבוד ולקדם תנועות בסיסיות המרכיבות את סדר היום הקבוע שלו. עלייה וירידה של מדרגות היא אחת מפעילויות אלו. תארו לעצמכם מגבלה שמקשה או מונעת עלייה (וירידה) של המדרגות המובילות לבית, או של המדרכה הפשוטה [...]

ראה עוד